Handelsbetingelser

Midtjyskmedia.dk IVS (Applogik IVS)
Byvænget 5
8881 Aidt
CVR: 38760505

Definitioner og generelle betingelser

Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Midtjyskmedia.dk IVS.

Standardbetingelserne udgør, sammen med i øvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle opgaver hos Midtjyskmedia.dk IVS

Standardbetingelserne er gældende for projekter udført af Midtjyskmedia.dk IVS Ansvaret for evt. brug af underleverandører påhviler Midtjyskmedia.dk IVS.

Standardbetingelserne er gældende for både større og mindre opgaver med mindre andet er specifikt aftalt.

Midtjyskmedia IVS assisterer med udvikling, og opstilling af hjemmesider og konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder der faktureres pr. forbrugt tid.

Der er ingen binding på opgaverne, medmindre andet er aftalt.

Hvis aftalen opsiges med kort varsel, vil igangværende arbejde blive rundet op til nærmeste time og faktureret.

Priser og betaling

Midtjyskmedia IVS fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvis ikke en fast pris er aftalt.

Midtjyskmedia IVS opererer med standard timepris på 750 kr. pr. time eksklusiv. moms for arbejde af enhver karakter, medmindre andet er aftalt

Midtjyskmedia IVS forbeholder sig retten til at kunne ændre dette, hvis det er nødvendigt og skal godkendes af kunden.

Midtjyskmedia IVS fakturerer 50% af beløbets pris for større opgaver over 15000, inden opgaven påbegyndes, samt efter afsluttede opgaver for mindre opgaver.

Regninger forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse.

Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke med mindre, andet er aftalt.

Midtjyskmedia IVS pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver opkrævet rykker ved for sen betaling.

Midtjyskmedia IVS opkræver i øvrigt morarente fra forfaldsdagen med rentelovens sat.

Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.

Abonnements Betaling

Midtjyskmedia.dk IVS modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Den første betaling vil blive trukket på din konto, når du modtager en bekræftelse per mail. Herefter trækkes betalingen automatisk på din konto en gang om måneden.

Afbetaling på webshops, kører i den fulde periode, bliver den opsagt inden periodens udløb, forbeholder vi os retten til at sende en faktura på det resterende beløb.

Alle beløb er i er vist i Danske kroner DKK og er vist ex. moms.

Midtjyskmedia.dk IVS bruger en PCI godkendt dansk betalings server, der sikre alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Abonnement

For at blive abonnent hos Midtjyskmedia.dk IVS skal du være fyldt 18 år.

Et abonnement hos midtjysmedia.dk koster et fast beløb i DKK om måneden og beløbet hæves hver måned på den kalenderdag, der svarer til startdatoen for dit abonnement. Et abonnement indeholder det som er beskrevet i produkt beskrivelse, også som står på ordren.

Bliver den opsagt inden den bindene periode, forbeholder vi os retten til at fakturere rest beløbet.

Du kan opsige dit abonnement, når som helst du ønsker det inde på din side eller ved at sende en mail til hej@midtjyskmedia.dk.

Dog senest 24 timer før din næste abonnements periode starter.

Fortrydelsesret

Der ydes ikke fortrydelsesret på abonnementer.

Der ydes ikke fortrydelsesret og hjemmeside service.

 

Rettigheder til Arbejdet

Alt materialer tilhører kunden så snart betalingen for arbejdet, er indsat på vores konto.

Dette er også gældende, hvis kunden er sat op på Midtjyskmedia IVS’ interne systemer.

Tavshedspligt og referencer

Midtjyskmedia IVSforpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt.

Midtjyskmedia IVS har ret til i markedsførings øjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slut kunde som reference.

Behandling af personoplysninger

Alt legitimation bliver arkiveret lokalt, og det vil ikke blive videregivet til 3. part.

Evt. ændringer til punkt 5, vil blive meldt skriftligt til kunden.

Force majeure

Midtjyskmedia IVS er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Midtjyskmedia.dk IVS er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt Midtjyskmedia IVS forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som Midtjyskmedia IVS ikke er herre over, og som Midtjyskmedia IVS  ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet for eks. nye opdateringer eller andet.

Midtjyskmedia.dk yder ikke support på 3 parts programmer, og tager ikke ansvar for, hvis plugin eller modul ikke lever op til forventet eller det som er lovet på skrift.

Der henvises til Plugin, Modul udviklerne.

Tvister

Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Byretten som første instans.